Pontoni i plutajući molovi

Pontoni i plutajući molovi

Segmetni plutajući molovi za marine su jednostavni za Vaše konfigurisanje pristajnih dokova u marini. Jednostavnim sistemom se može vršiti izmena njihovog rasporeda zavisno od okolnosti u marini. Svi plutajući elementi su spojeni visokolegiranim čeličnim ili galvanizovanim elementima. Plastični pontoni poseduju pregradne komore. Po zahtevu naručioca unutrašnjost plovaka se može napuniti polistirenskom penom koja će zadržati eventualni prodor vode usled oštećenja plovka ili pontona.

Pristajni dokovi su izradjeni od čvrstih polietilenskih cevi – plastični pontoni, dodatno ukrućene konstrukcije sa unutrašnjim pregradama i gazišnim ramom. Ovakav način izrade zadovoljava stabilnost i plovnost doka po US uputstvima za izradu marina, sa malim ili skoro nikakvim održavanjem na duži period. Nosivost pristajnog doka je u zavisnosti od vrste opterećenja, takva da maksimalna uronjenost ne sme preći polovinu prečnika pontona.

Plastični pontoni se izrađuju od polietilena visoke gustine, koji je lakši od vode. Njihov radni vek u protočnoj vodi na temperaturi od 25ºC je oko 50 godina. Poletilen se koristi u različitim industrijskim aplikacijama koje su izložene korozivnim gasovima, gorivima, vodi i otpadnim vodama. Materijal od kojeg izradjujemo plovke i pontone je 100% otporan na uticaj slane i slatke vode.

Moguća je isporuka kompletnog objekta (metalna konstrukcija, drvena gazišta, ograde…) ili samo pontona, po Vašoj ili našoj tehničkoj dokumentaciji, koje ćete u cilju smanjenja troškova, Vi kompletirati po sistemu „Uradi sam“.

Pontonski segment PS-A-01

  • plovak prečnika 800mm
  • drveno gazište (egzotično drvo)

Pontonski segment PS-B-01

  • plovak prečnika 600mm
  • gazište FRP/GRP (mikromreža)

 

Mala slika 07

Mala slika 08

645645

pristan u funkciji

micromesh

 

 

 

Comments are closed.